Vũng Tàu đấu giá hàng loạt khu đất “vàng” trong tháng 1/2020