Điều chỉnh quy hoạch chung – giúp Vũng Tàu “thay da đổi thịt” thành một nhân tố phát triển.