Đi 'săn' đất làm nhà vườn, đây là những kinh nghiệm 'nằm lòng' không nên bỏ qua