Cơ hội nào cho nhà đầu tư Việt Kiều muốn sở hữu bất động sản tại Vũng Tàu?