Cơ hội kép đầu tư phức hợp nghỉ dưỡng Vũng Tàu Regency - miền đất hứa của thị trường bđs Bà Rịa - Vũng Tàu